28. k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0148/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0148/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. vyřazení majetku DHM svěřeného do správy organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Mgr. Ivetě Hroudové, vedoucí OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Iveta Hroudová, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
28. k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0148/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...