6. k návrhu na schválení čistopisu Urbanistické studie Skalka

6. k návrhu na schválení čistopisu Urbanistické studie Skalka

Suggestion Number:
Resolution Number: 0126/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0126/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na schválení čistopisu Urbanistické studie Skalka Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. čistopis Urbanistické studie Skalka ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, zohledňovat Urbanistickou studii Skalka ve svých rozhodnutích týkajících se územního rozvoje Městské části Praha 10

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 31.12.2033

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zohledňovat Urbanistickou studii Skalka ve svých rozhodnutích týkajících se nakládání s majetkem ve svěřené správě Městské části Praha 10

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.12.2033

  0

 3. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, zohledňovat Urbanistickou studii Skalka ve°svých rozhodnutích týkajících se údržby pozemků ve svěřené správě Městské části Praha 10

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 31.12.2033

  0

 4. Ing. Františku Daníčkovi, vedoucímu ODO, zohledňovat Urbanistickou studii Skalka ve°svých rozhodnutích týkajících se údržby komunikací ve svěřené správě Městské části Praha 10

  Zodpovídá: Ing. František Daníček, vedoucí odboru dopravy

  Termín plnění: 31.12.2033

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
6. k návrhu na schválení čistopisu Urbanistické studie Skalka
Suggestion Number:
Resolution Number: 0126/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...