6. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 9. 2. 2023 11:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (IC SASOV, z. ú.)
Číslo usnesení
0070/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na podání žádostí o dotace pro MČ Praha 10 z investiční rezervy rozpočtu hl.°m. Prahy na rok 2023
Číslo usnesení
0071/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na aktualizaci smlouvy o dodávce vody č. 30336575/2
Číslo usnesení
0072/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, od společnosti Pomáháme školám k°úspěchu, o. p. s.
Číslo usnesení
0073/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na změnu ve složení Komise památkové Rady MČ Praha 10 (KPAM)
Číslo usnesení
0074/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k aktualizaci prodeje části pozemku parc. č. 2586/1 v k. ú. Záběhlice
Číslo usnesení
0075/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2022/OZP/1516 na akci „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“
Číslo usnesení
0076/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru školství (OŠK) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0077/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na rozpracování usnesení 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo ve dnech 30. - 31. 1. 2023
Číslo usnesení
0078/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Masopust na Desítce“
Číslo usnesení
0079/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0080/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na poskytnutí podpory pro dětské skupiny na území MČ Prahy 10
Číslo usnesení
0081/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce
Číslo usnesení
0082/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
14.
Jednání
k technické opravě rozpisu rozpočtu na rok 2023
Číslo usnesení
0083/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2002) určené na úhradu výdajů vzniklých v°souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023
Číslo usnesení
0084/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na zrušení pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice MČ Praha 10
Číslo usnesení
0085/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, k tíži pozemku parc. č. 2225/192 v k. ú. Záběhlice
Číslo usnesení
0086/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) se spol. CETIN, a. s., IČO 040 84 063, se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Číslo usnesení
0087/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) 2022/OMP/1597 se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČO 274 03 505, se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Číslo usnesení
0088/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
20.
Jednání
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 110 v bytovém domě č. p. 2961, Topolová č. o. 12a, k.°ú.°Záběhlice, Praha 10
Číslo usnesení
0089/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 0501/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 a další postup přípravy stěhování do náhradního objektu ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0090/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2225/105, k. ú. Záběhlice, obec Praha
Číslo usnesení
0091/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°29. 9. 2022 do 7. 11. 2022)
Číslo usnesení
0092/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
6. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 9. 2. 2023 11:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...