5. k návrhu na změnu ve složení Komise památkové Rady MČ Praha 10 (KPAM)

5. k návrhu na změnu ve složení Komise památkové Rady MČ Praha 10 (KPAM)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0074/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0074/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na změnu ve složení Komise památkové Rady MČ Praha 10 (KPAM) Rada městské části Praha 10

I. odvolává

  1. podle § 68 odst. 2 písm. i), § 79 odst. 1 a § 101 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 1 zákona č.°131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, z funkce členky Komise památkové Rady MČ Praha 10 paní Mgr. Zuzanu Freitas Lopesovou (Piráti Praha 10)

    ke dni 9. 1. 2023

    0

 

II. jmenuje

  1. podle § 68 odst. 2 písm. i), § 79 odst. 1 a § 101 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 1 zákona č.°131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, do funkce členky Komise památkové Rady MČ Praha 10 paní Ing. Bohdanu Holou (Piráti Praha 10)

    s účinností od 10. 1. 2023

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
5. k návrhu na změnu ve složení Komise památkové Rady MČ Praha 10 (KPAM)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0074/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...