8. k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru školství (OŠK) ÚMČ Praha 10

8. k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru školství (OŠK) ÚMČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0077/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0077/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru školství (OŠK) ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. jmenuje

 1. Mgr. Ivetu Hroudovou do funkce vedoucí Odboru školství (OŠK) ÚMČ Praha 10

  s účinností od 2. 3. 2023

   

  0

 

II. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit provedení pracovněprávních úkonů, které vyplývají z bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 02.03.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
8. k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru školství (OŠK) ÚMČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0077/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...