14. k technické opravě rozpisu rozpočtu na rok 2023

14. k technické opravě rozpisu rozpočtu na rok 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0083/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0083/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k technické opravě rozpisu rozpočtu na rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. technickou opravu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, provést technickou opravu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 10.02.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
14. k technické opravě rozpisu rozpočtu na rok 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0083/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...