1. k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (IC SASOV, z. ú.)

1. k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (IC SASOV, z. ú.)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0070/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0070/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (IC SASOV, z. ú.) Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s uzavřením smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu o pronájmu plochy k°umístění reklamy dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
1. k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy (IC SASOV, z. ú.)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0070/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...