13. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0082/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0082/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. pronájem bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce dle důvodové zprávy a°přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu o nájmu bytu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
13. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0082/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...