13. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce

13. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce

Suggestion Number:
Resolution Number: 0082/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0082/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. pronájem bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce dle důvodové zprávy a°přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu o nájmu bytu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
13. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce
Suggestion Number:
Resolution Number: 0082/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...