23. k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°29. 9. 2022 do 7. 11. 2022)

23. k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°29. 9. 2022 do 7. 11. 2022)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0092/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0092/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 29. 9. 2022 do 7. 11. 2022) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s měsíční platbou nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytových prostor a za podmínky složení kauce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

II. neschvaluje

 1. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor s vítězným uchazečem ve veřejné nabídce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
23. k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°29. 9. 2022 do 7. 11. 2022)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0092/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...