10. k návrhu na pořádání akce „Masopust na Desítce“

10. k návrhu na pořádání akce „Masopust na Desítce“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0079/RMČ/2023
Suggestor: Šutka Pavel, JUDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0079/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na pořádání akce „Masopust na Desítce“ Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s pořádáním akce „Masopust na Desítce“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, zajistit uspořádání akce „Masopust na°Desítce“, dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Pavel Šutka, místostarosta
10. k návrhu na pořádání akce „Masopust na Desítce“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0079/RMČ/2023
Suggestor: Šutka Pavel, JUDr.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...