17. k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, k tíži pozemku parc. č. 2225/192 v k. ú. Záběhlice

17. k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, k tíži pozemku parc. č. 2225/192 v k. ú. Záběhlice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0086/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0086/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, k tíži pozemku parc. č. 2225/192 v k. ú. Záběhlice Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2022/OMP/1883 se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ°150°00, k tíži parc. č. 2225/192 v k. ú. Záběhlice, ve znění dle přílohy č.°4 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č.°2022/OMP/1883 se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem: Praha°5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, k tíži parc. č. 2225/192 v k. ú. Záběhlice, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
17. k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, k tíži pozemku parc. č. 2225/192 v k. ú. Záběhlice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0086/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...