2. k návrhu na podání žádostí o dotace pro MČ Praha 10 z investiční rezervy rozpočtu hl.°m. Prahy na rok 2023

2. k návrhu na podání žádostí o dotace pro MČ Praha 10 z investiční rezervy rozpočtu hl.°m. Prahy na rok 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0071/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0071/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na podání žádostí o dotace pro MČ Praha 10 z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. podání žádostí o dotace pro MČ Praha 10 z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 v tomto pořadí priorit:

  1)    ZŠ V Olšinách - rekonstrukce secesní školy Strašnická
  2)    MŠ Bajkalská - novostavba MŠ
  3)    ZŠ U Roháčových kasáren - rekonstrukce střechy

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat žádosti o dotace pro MČ Praha 10 z°investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 15.02.2023

  0

 2. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, zaslat podepsané žádosti o dotace pro MČ Praha 10 z°investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 Ing. Patriku Panešovi, Ph.D., řediteli odboru rozpočtu MHMP

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
2. k návrhu na podání žádostí o dotace pro MČ Praha 10 z investiční rezervy rozpočtu hl.°m. Prahy na rok 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0071/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...