22. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2225/105, k. ú. Záběhlice, obec Praha

22. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2225/105, k. ú. Záběhlice, obec Praha

Suggestion Number:
Resolution Number: 0091/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0091/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2225/105, k. ú. Záběhlice, obec Praha Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2225/105, k. ú. Záběhlice, obec Praha, s Mateřskou školou, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, se sídlem: Chmelová 2921/8, Praha 10, Záběhlice, 106 00, IČO 709 24 210, dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č.°2225/105, k. ú. Záběhlice, obec Praha, s Mateřskou školou, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, se sídlem: Chmelová 2921/8, Praha°10,  Záběhlice, 106°00, IČO 709 24 210, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 20.02.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
22. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2225/105, k. ú. Záběhlice, obec Praha
Suggestion Number:
Resolution Number: 0091/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...