20. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 110 v bytovém domě č. p. 2961, Topolová č. o. 12a, k.°ú.°Záběhlice, Praha 10

20. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 110 v bytovém domě č. p. 2961, Topolová č. o. 12a, k.°ú.°Záběhlice, Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0089/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0089/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 110 v bytovém domě č. p. 2961, Topolová č. o. 12a, k. ú. Záběhlice, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. stavební úpravy dle předložené dokumentace ve výši nákladů

  0

 2. uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 110 v bytovém domě č. p. 2961, Topolová č. o. 12a, k. ú. Záběhlice, Praha 10

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat smlouvu o provedení stavebních úprav dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
20. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 110 v bytovém domě č. p. 2961, Topolová č. o. 12a, k.°ú.°Záběhlice, Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0089/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...