16. k návrhu na zrušení pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice MČ Praha 10

16. k návrhu na zrušení pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0085/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0085/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na zrušení pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se zrušením pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice MČ Praha 10

   

  0

 

II. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zrušit pracovní skupinu pro rekonstrukci radnice MČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
16. k návrhu na zrušení pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0085/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...