6. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k aktualizaci prodeje části pozemku parc. č. 2586/1 v k. ú. Záběhlice

6. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k aktualizaci prodeje části pozemku parc. č. 2586/1 v k. ú. Záběhlice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0075/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0075/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k aktualizaci prodeje části pozemku parc. č. 2586/1 v k. ú. Záběhlice Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. se záměrem hl. m. Prahy na prodej části pozemku parc. č. 2586/1 v k. ú. Záběhlice ve°vymezeném rozsahu do vlastnictví společnosti Project Development, s. r. o., za účelem realizace protihlukových stěn

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 28.02.2023

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
6. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k aktualizaci prodeje části pozemku parc. č. 2586/1 v k. ú. Záběhlice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0075/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...