18. k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) se spol. CETIN, a. s., IČO 040 84 063, se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

18. k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) se spol. CETIN, a. s., IČO 040 84 063, se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Suggestion Number:
Resolution Number: 0087/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0087/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) se spol. CETIN, a. s., IČO 040 84 063, se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) se°spol.°CETIN, a. s., IČO 040 84 063, se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190°00°Praha 9, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) se spol. CETIN, a. s., IČO 040 84 063, se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení 

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
18. k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) se spol. CETIN, a. s., IČO 040 84 063, se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Suggestion Number:
Resolution Number: 0087/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...