4. k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, od společnosti Pomáháme školám k°úspěchu, o. p. s.

4. k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, od společnosti Pomáháme školám k°úspěchu, o. p. s.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0073/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0073/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s. Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., do výše 84°575 Kč na úhradu nákladů na zkvalitnění výuky

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, o udělení souhlasu dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 28.02.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
4. k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, od společnosti Pomáháme školám k°úspěchu, o. p. s.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0073/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...