21. k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 0501/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 a další postup přípravy stěhování do náhradního objektu ÚMČ Praha 10

21. k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 0501/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 a další postup přípravy stěhování do náhradního objektu ÚMČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0090/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0090/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 0501/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 a další postup přípravy stěhování do náhradního objektu ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. část usnesení RMČ č. 0501/RMČ/2022 k návrhu na technické a kapacitní požadavky pro°zajištění stěhování ÚMČ Praha 10 ze dne 21. 6. 2022, a to v bodě II. 2. a 3.

   

  0

 

II. schvaluje

 1. zahájení přípravy personální a prostorové skladby ÚMČ Praha 10 v objektu obchodně-administrativního objektu Vinice Business Centre - Vinice II nacházejícího se na adrese Vinohradská 3218/169, Praha 10

   

  0

 

III. souhlasí

 1. se záměrem využití externího projektového manažera pro přípravu a realizaci stěhování ÚMČ Praha 10 a koordinaci stěhování ÚMČ Praha 10

   

  0

 

IV. ukládá

 1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, zajistit zahájení přípravy základní personální a prostorové skladby ÚMČ Praha 10 dle platné Organizační struktury ÚMČ v°objektu obchodně-administrativního objektu Vinice Business Centre - Vinice II nacházejícího se na adrese Vinohradská 3218/169, Praha 10

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 15.02.2023

  0

 2. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, předložit Ing. Tomášovi Pekovi S.E., 1.°místostarostovi, hrubopis základní personální a prostorové skladby ÚMČ Praha 10 dle°platné Organizační struktury ÚMČ v objektu obchodně-administrativního objektu Vinice Business Centre - Vinice II nacházejícího se na adrese Vinohradská 3218/169, Praha 10

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 17.03.2023

  0

 3. Bc. Karolíně Götzové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OHS, zajistit zahájení poptávkového řízení za účelem získání externího projektového manažera zodpovědného za úplnou relokaci ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: Bc. Karolina Götzová, pověřen/a zastupováním vedoucí/ho odboru hospodářské správy

  Termín plnění: 15.02.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
21. k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 0501/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 a další postup přípravy stěhování do náhradního objektu ÚMČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0090/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...