11. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace

11. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0080/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0080/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 150 tis. Kč na pořízení 1 ks myčky černého nádobí s příslušenstvím

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 23.02.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
11. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0080/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...