3. k návrhu na aktualizaci smlouvy o dodávce vody č. 30336575/2

3. k návrhu na aktualizaci smlouvy o dodávce vody č. 30336575/2

Suggestion Number:
Resolution Number: 0072/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0072/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na aktualizaci smlouvy o dodávce vody č. 30336575/2 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření aktualizované Smlouvy o dodávce vody č. 30336575/2 - ulice V Úžlabině, dle°přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, podepsat aktualizovanou Smlouvu o dodávce vody schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 14.02.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
3. k návrhu na aktualizaci smlouvy o dodávce vody č. 30336575/2
Suggestion Number:
Resolution Number: 0072/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...