12. k návrhu na poskytnutí podpory pro dětské skupiny na území MČ Prahy 10

12. k návrhu na poskytnutí podpory pro dětské skupiny na území MČ Prahy 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0081/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0081/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na poskytnutí podpory pro dětské skupiny na území MČ Prahy 10 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se záměrem podpory provozování dětských skupin a vytvoření nového zázemí určeného pro dětské skupiny na území MČ Prahy 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. schvaluje

 1. zahájení jednání směřujících k získání finančních prostředků na vytvoření nového zázemí určeného pro provozování dětských skupin na území MČ Prahy 10

   

  0

 2. zahájení vyhledávání pozemků ve svěřené správě MČ Praha 10 vhodných pro vytvoření nového zázemí určeného pro provoz dětských skupin

  0

 

III. ukládá

 1. Bc. Radku Lojdovi, místostarostovi, zajistit zahájení a směřovat jednání k získání finančních prostředků na vytvoření nového zázemí určeného pro provozování dětských skupin na území MČ Prahy 10

   

  Zodpovídá: Bc. Radek Lojda, místostarosta

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 2. Ing. Tomáši Pekovi, S.E., 1. místostarostovi, zajistit zahájení vyhledávání pozemků ve°svěřené správě MČ Praha 10 vhodných pro vytvoření nového zázemí určeného pro°provozování dětských skupin

   

  Zodpovídá: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 3. Olze Koumarové, místostarostce, zajistit kroky k zadání zpracování projektové dokumentace po splnění bodů III. 1. a 2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Olga Koumarová, místostarostka

  Termín plnění: 30.07.2023

  0

 4. Mgr. Ondřeji Počarovskému, uvolněnému členu RMČ, předložit konkrétní a komplexní návrh řešení podpory provozování dětských skupin a vytvoření nového zázemí určeného pro dětské skupiny provozovaných na území MČ Prahy 10 v návaznosti na splnění bodů III. 1., 2. a 3. tohoto usnesení ke schválení RMČ Praha 10

  Zodpovídá: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ

  Termín plnění: 29.09.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
12. k návrhu na poskytnutí podpory pro dětské skupiny na území MČ Prahy 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0081/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...