19. k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) 2022/OMP/1597 se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČO 274 03 505, se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

19. k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) 2022/OMP/1597 se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČO 274 03 505, se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

Suggestion Number:
Resolution Number: 0088/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0088/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) 2022/OMP/1597 se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČO 274 03 505, se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) 2022/OMP/1597 se°společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská,°a.°s., IČO 274 03 505, se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, ve znění dle přílohy č.°2 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č.°2022/OMP/1597 se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu°Pražská plynárenská, a. s., IČO 274 03 505, se sídlem: U Plynárny 500, 145°08°Praha°4, dle bodu I. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
19. k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) 2022/OMP/1597 se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČO 274 03 505, se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Suggestion Number:
Resolution Number: 0088/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (7)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...