7. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 23. 2. 2023 11:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k Vyhodnocení plánu kontrol odboru kontroly a komunikace za rok 2022
Číslo usnesení
0093/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na změnu účinnosti usnesení Rady MČ Praha 10 č. 0074/RMČ/2023 ze dne 9.°2.°2023 k návrhu na změnu ve složení Komise památkové Rady MČ Praha 10 (KPAM)
Číslo usnesení
0094/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na přidělení 1 bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Číslo usnesení
0095/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
4.
Jednání
k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°prosinci 2022
Číslo usnesení
0096/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru kanceláře starosty (OKS) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0097/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem prodloužení umístění uměleckého díla až do 31. 3. 2023
Číslo usnesení
0098/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na prodloužení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka pro výstavu pořádanou Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně
Číslo usnesení
0099/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Číslo usnesení
0100/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o poskytování právních služeb
Číslo usnesení
0101/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 0053/RMČ/2023 ze dne 26. 1. 2023
Číslo usnesení
0102/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
11.
Jednání
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022
Číslo usnesení
0103/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Číslo usnesení
0104/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na poskytnutí daru pro rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera
Číslo usnesení
0105/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemníka (KT) a Odboru kontroly a komunikace (OKK) Úřadu městské části Praha 10
Číslo usnesení
0106/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky
Číslo usnesení
0107/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na udělení výjimek z nejvyššího počtu dětí/žáků ve třídách základních a°mateřských škol a přípravných třídách základních škol zřízených MČ Praha 10
Číslo usnesení
0108/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10
Číslo usnesení
0109/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0110/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Číslo usnesení
0111/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0112/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 a na zřízení Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10
Číslo usnesení
0113/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na prodloužení termínů úkolů uložených usnesením RMČ Praha 10 č.°0037/RMČ/2023 ze dne 12. 1. 2023 k návrhu na další postup v souvislosti s°poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a°ANO 2011
Číslo usnesení
0114/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu
Číslo usnesení
0115/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Číslo usnesení
0116/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na poskytnutí bytové náhrady výměnou za stávající obecní byt v nemovitosti svěřených MČ Praha 10
Číslo usnesení
0117/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce
Číslo usnesení
0118/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
27.
Jednání
k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023
Číslo usnesení
0119/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0120/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
7. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 23. 2. 2023 11:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...