24. k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0116/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0116/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výměnu bytů, uzavření dohod o skončení nájmu bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat dohody o skončení nájmu bytů a°smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

                         

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
24. k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0116/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...