15. k návrhu na vyhodnocení Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0107/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0107/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na vyhodnocení Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smluv o nájmu pozemku - zahrádky s žadateli dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v souladu s čl. IV. odst. 3 Podmínek veřejné nabídky na uzavření smlouvy o°nájmu pozemku - zahrádky

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky s°žadateli dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.04.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
15. k návrhu na vyhodnocení Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0107/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...