4. k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°prosinci 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0096/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0096/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k prosinci 2022 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°prosinci 2022

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
4. k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k°prosinci 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0096/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...