16. k návrhu na udělení výjimek z nejvyššího počtu dětí/žáků ve třídách základních a°mateřských škol a přípravných třídách základních škol zřízených MČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0108/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0108/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na udělení výjimek z nejvyššího počtu dětí/žáků ve třídách základních a mateřských škol a přípravných třídách základních škol zřízených MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 10 pro školní rok 2023/2024 o 4 děti dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách všech základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10 pro školní rok 2023/2024 o 4 žáky dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 3. povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v otevřených přípravných třídách základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10 pro školní rok 2023/2024 o 4 děti dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit informování ředitelů mateřských a základních škol dle bodu č. I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

  Termín plnění: 15.03.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
16. k návrhu na udělení výjimek z nejvyššího počtu dětí/žáků ve třídách základních a°mateřských škol a přípravných třídách základních škol zřízených MČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0108/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...