27. k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0119/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0119/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023

  0

 2. pravidla soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 3. formulář související s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 4. návrh členů poroty soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023, včetně pravidel soutěže a všech formulářů, dle°bodu I. tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 10 a na webových stránkách MČ°Praha 10

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 27.02.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
27. k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0119/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...