17. k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10

17. k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0109/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0109/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. znění textu inzerátu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 3. složení konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. jmenuje

 1. předsedu a členy konkursní komise dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit přípravu a realizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace, v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů                                                       

  Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
17. k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0109/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...