9. k návrhu na uzavření smluv o poskytování právních služeb

9. k návrhu na uzavření smluv o poskytování právních služeb

Suggestion Number:
Resolution Number: 0101/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0101/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na uzavření smluv o poskytování právních služeb Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření smluv o poskytování právních služeb dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvy o poskytování právních služeb, které tvoří přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 02.03.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
9. k návrhu na uzavření smluv o poskytování právních služeb
Suggestion Number:
Resolution Number: 0101/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...