28. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0120/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0120/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. neschvaluje

 1. pronájem bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 2. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce o nesouhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
28. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0120/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...