14. k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemníka (KT) a Odboru kontroly a komunikace (OKK) Úřadu městské části Praha 10

14. k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemníka (KT) a Odboru kontroly a komunikace (OKK) Úřadu městské části Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0106/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0106/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemníka (KT) a Odboru kontroly a komunikace (OKK) Úřadu městské části Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. oddělení právní v Kanceláři tajemníka (KT) Úřadu městské části Praha 10, včetně pracovních pozic:

  - vedoucí/ho oddělení právního

  - 3 pracovních pozic právník/právnička

   

  ke dni 15. 3. 2023

  0

 

II. schvaluje

 1. přeřazení pracovní pozice - koordinátor/koordinátorka humanitární pomoci Ukrajině v°oddělení bezpečnostního managementu Odboru kontroly a komunikace (OKK) Úřadu městské části Praha 10 z oddělení bezpečnostního managementu Odboru kontroly a°komunikace (OKK) Úřadu městské části Praha 10 do oddělení strategického rozvoje a°participace v Kanceláři tajemníka (KT) Úřadu městské části Praha 10

   

  0

 2. změnu názvu pracovní pozice, přeřazované dle ustanovení bodu II.1. tohoto usnesení ze°stávajícího, tj. koordinátor/koordinátorka humanitární pomoci Ukrajině, na°koordinátor/koordinátorka intergrace cizinců, místní Agendy 21 a programu Zdravé město

   

  0

 3. novou organizační strukturu Kanceláře tajemníka (KT) Úřadu městské části Praha 10 a°Odboru kontroly komunikace (OKK) Úřadu městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 a°přílohy č. 2 předloženého materiálu

   

  vše s účinností od 16. 3. 2023

  0

 

III. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zapracovat uvedenou úpravu dle bodů I. a II. tohoto usnesení do Organizačního řádu ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 16.03.2023

  0

 2. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, provést nezbytné pracovněprávní úkony vyplývající z°bodu I. a II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 16.03.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
14. k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře tajemníka (KT) a Odboru kontroly a komunikace (OKK) Úřadu městské části Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0106/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...