11. k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0103/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0103/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022 dle příloh č.1 a č. 2 předloženého materiálu

  0

 

II. souhlasí

 1. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 

III. pověřuje

 1. JUDr. Janu Hatalovou, MBA, tajemnici ÚMČ P10 k předložení informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 Zastupitelstvu MČ Praha 10
   

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
11. k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0103/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...