1. k Vyhodnocení plánu kontrol odboru kontroly a komunikace za rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0093/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0093/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k Vyhodnocení plánu kontrol odboru kontroly a komunikace za rok 2022 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. vyhodnocení plánu kontrol odboru kontroly a komunikazce za rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
1. k Vyhodnocení plánu kontrol odboru kontroly a komunikace za rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0093/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...