3. k návrhu na přidělení 1 bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0095/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0095/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na přidělení 1 bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. přidělení bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 panu                                                     , dle důvodové zprávy Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., která je přílohou č.°1 předloženého materiálu 

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, předat Evě Lexové, pověřené řízením CSOP v°Praze 10, p. o., informaci o schválení přidělení 1 bytu v Domě spokojeného žití Sámova°5 a 7 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

    Termín plnění: 08.03.2023

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
3. k návrhu na přidělení 1 bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0095/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...