13. k návrhu na poskytnutí daru pro rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0105/RMČ/2023
Předkladatel: Šutka Pavel, JUDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0105/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na poskytnutí daru pro rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. informaci o žádosti Družstva fanoušků Bohemians o poskytnutí daru na rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. souhlasí

  1. s uzavřením Darovací smlouvy s Družstvem fanoušků Bohemians ve věci poskytnutí daru na rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

    0

 

III. pověřuje

  1. JUDr. Pavla Šutku, místostarostu, podpisem Darovací smlouvy s Družstvem fanoušků Bohemians dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: JUDr. Pavel Šutka, místostarosta
13. k návrhu na poskytnutí daru pro rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0105/RMČ/2023
Předkladatel: Šutka Pavel, JUDr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...