2. k návrhu na změnu účinnosti usnesení Rady MČ Praha 10 č. 0074/RMČ/2023 ze dne 9.°2.°2023 k návrhu na změnu ve složení Komise památkové Rady MČ Praha 10 (KPAM)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0094/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0094/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na změnu účinnosti usnesení Rady MČ Praha 10 č. 0074/RMČ/2023 ze dne 9. 2. 2023 k návrhu na změnu ve složení Komise památkové Rady MČ Praha 10 (KPAM) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. změnu účinnosti odvolání Mgr. Zuzany Freitas Lopesové z funkce členky KPAM, dle°bodu I.1. usnesení  Rady MČ Praha 10 č. 0074/RMČ/2023, a to ke dni 9. 2. 2023

    0

  2. změnu účinnosti jmenování Ing. Bohdany Holé do funkce členky KPAM, dle bodu II.1.°usnesení  Rady MČ Praha 10 č. 0074/RMČ/2023, a to s účinností ode dne 10. 2. 2023

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
2. k návrhu na změnu účinnosti usnesení Rady MČ Praha 10 č. 0074/RMČ/2023 ze dne 9.°2.°2023 k návrhu na změnu ve složení Komise památkové Rady MČ Praha 10 (KPAM)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0094/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...