10. k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 0053/RMČ/2023 ze dne 26. 1. 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0102/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0102/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 0053/RMČ/2023 ze dne 26. 1. 2023 Rada městské části Praha 10

I. ruší

  1. část usnesení RMČ Praha 10 č. 0053/RMČ/2023 ze dne 26. 1. 2023 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce, dle důvodové zprávy. V ostatním zůstává beze změny

     

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
10. k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 0053/RMČ/2023 ze dne 26. 1. 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0102/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...