22. k návrhu na prodloužení termínů úkolů uložených usnesením RMČ Praha 10 č.°0037/RMČ/2023 ze dne 12. 1. 2023 k návrhu na další postup v souvislosti s°poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a°ANO 2011

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0114/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0114/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na prodloužení termínů úkolů uložených usnesením RMČ Praha 10 č. 0037/RMČ/2023 ze dne 12. 1. 2023 k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 0037/RMČ/2023 ze°dne 12. 1. 2023 v bodě II. 1. k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011, a°to°do 24. 3. 2023

    0

  2. prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 0037/RMČ/2023 ze°dne 12. 1. 2023 v bodě II. 2. k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011, a°to°do 24. 4. 2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
22. k návrhu na prodloužení termínů úkolů uložených usnesením RMČ Praha 10 č.°0037/RMČ/2023 ze dne 12. 1. 2023 k návrhu na další postup v souvislosti s°poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a°ANO 2011
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0114/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...