26. k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0118/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0118/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. Podmínky veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 2. vyhlášení  veřejné  soutěže  o  nájem  obecních  bytů  formou  elektronické  aukce  dle° přílohy  č. 1 předloženého materiálu

  0

 3. stanovení komise pro posouzení úplnosti přihlášek podaných v rámci veřejné soutěže na pronájem obecních bytů a pro rozhodnutí, kterým budou účastníci zařazeni do II. kola veřejné soutěže, tj. elektronické aukce k jednotlivým obecním bytům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, zajistit zveřejnění Podmínek veřejné soutěže o°nájem obecních bytů po dobu 30 dnů na úřední desce Úřadu MČ Praha 10, na°internetových stránkách MČ Praha 10

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 01.03.2023

  0

 2. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, jmenovat hodnotící komisi pro posouzení úplnosti přihlášek podaných v rámci veřejné soutěže na pronájem obecních bytů a pro rozhodnutí, kterým budou účastníci zařazeni do II. kola veřejné soutěže, tj. elektronické aukce k jednotlivým  obecním  bytům  dle  přílohy  č.  2 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.03.2023

  0

 3. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, předložit Radě MČ Praha 10 ke schválení vyhodnocení veřejné soutěže včetně návrhu úspěšných uchazečů, se kterými budou uzavřeny smlouvy o nájmu bytu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 04.05.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
26. k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0118/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...