19. k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0111/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0111/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s přijetím daru pro Základní školu Solidarita, Praha 10, Brigádníků  510/14, příspěvková organizace, od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, 160 41, IČO 289 02 254, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit informování ředitelky Základní školy Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, o udělení souhlasu dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 09.03.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
19. k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0111/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...