7. k návrhu na prodloužení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka pro výstavu pořádanou Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně

7. k návrhu na prodloužení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka pro výstavu pořádanou Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně

Suggestion Number:
Resolution Number: 0099/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0099/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na prodloužení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka pro výstavu pořádanou Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. prodloužení bezplatné výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, IČO 000 94 889, se sídlem: Vavrečkova 7040, Zlín, 760 01, pro účely výstavy Kresby a rukopisy - Karel Čapek

   

  0

 2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů z vily Karla Čapka s°Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, IČO 000 94 889, se sídlem: Vavrečkova 7040, Zlín, 760 01, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, zajistit uzavření a podepsání dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů z vily Karla Čapka dle bodu I.2. tohoto usnesení.

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
7. k návrhu na prodloužení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka pro výstavu pořádanou Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně
Suggestion Number:
Resolution Number: 0099/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...