2. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 12. 1. 2023 11:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022
Číslo usnesení
0018/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022
Číslo usnesení
0019/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2023
Číslo usnesení
0020/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2024 až 2028
Číslo usnesení
0021/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu k přijmutí „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město“ a stanovení politika pro místní Agendu 21 a°Program Zdravé město
Číslo usnesení
0022/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc.°č. 2214/1 v k. ú. Vršovice
Číslo usnesení
0023/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2173/1 a°parc.°č. 2173/3 v k. ú. Záběhlice
Číslo usnesení
0024/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 2200 v°k.°ú.°Záběhlice za pozemek parc. č. 2173/1 a část pozemku parc. č. 5863/1 v°k.°ú.°Záběhlice
Číslo usnesení
0025/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ode dne 1. 2. 2023
Číslo usnesení
0026/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na změnu nositele úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 295 ze dne 26.°4.°2022 k návrhu na rozpracování usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha°10, které se konalo dne 11. dubna 2022
Číslo usnesení
0027/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „TT Olšanská - Habrová“ na životní prostředí (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.)
Číslo usnesení
0028/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou dva měsíce
Číslo usnesení
0029/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Číslo usnesení
0030/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Číslo usnesení
0031/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací v gesci odboru školství
Číslo usnesení
0032/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na pověření k zastupování v projektech Místní akční plán rozvoje vzdělávání II a III na území MČ Praha 10
Číslo usnesení
0033/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0034/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na souhlas se zapojením do projektu "Pomáháme s UNICEF" a s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu pro organizaci Školní jídelna, Praha°10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0035/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023
Číslo usnesení
0036/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011
Číslo usnesení
0037/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0038/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
2. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 12. 1. 2023 11:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...