21. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0038/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0038/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 1,2 mil. Kč a čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 2,6 mil. Kč na°rekonstrukci dětského hřiště a realizaci venkovní lezecké stěny 

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 31.01.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
21. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0038/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...