6. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc.°č. 2214/1 v k. ú. Vršovice

6. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc.°č. 2214/1 v k. ú. Vršovice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0023/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0023/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2214/1 v k. ú. Vršovice Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

  1. se záměrem hl. m. Prahy na úplatný převod části pozemku parc. č. 2214/1 v k. ú. Vršovice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví žadatele, pana    

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 31.01.2023

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
6. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc.°č. 2214/1 v k. ú. Vršovice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0023/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...