14. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0031/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0031/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. poskytnutí stávajícího bytu po výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby a uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jeden rok, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu o nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
14. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0031/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...