18. k návrhu na souhlas se zapojením do projektu "Pomáháme s UNICEF" a s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu pro organizaci Školní jídelna, Praha°10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0035/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0035/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na souhlas se zapojením do projektu "Pomáháme s UNICEF" a s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu pro organizaci Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se zapojením organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, do projektu "Pomáháme s UNICEF"

  0

 2. s přijetím účelově určeného finančního daru pro organizaci Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023 - projekt "Pomáháme s UNICEF"

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit informování ředitele organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, o udělení souhlasu dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

  Termín plnění: 31.01.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
18. k návrhu na souhlas se zapojením do projektu "Pomáháme s UNICEF" a s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu pro organizaci Školní jídelna, Praha°10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0035/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...