17. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace

17. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0034/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0034/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výjimku z podmínek stanovených nájemní smlouvou s organizací Mateřská škola, Praha°10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace, k realizaci širokopásmového akustického obkladu stropu, kterou si bude organizace realizovat sama z vlastních zdrojů dle kladného stanoviska OMP

  0

 2. pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 300 tis. Kč na°realizaci širokopásmového akustického obkladu stropů dle bodu I.1. tohoto usnesení

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

  Termín plnění: 31.01.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
17. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0034/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...