4. k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2024 až 2028

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0021/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0021/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2024 až 2028 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2024 až 2028, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit zveřejnění střednědobého výhledu nákladů a°výnosů dle bodu I. tohoto usnesení na internetových stránkách MČ Praha 10

    Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

    Termín plnění: 31.01.2023

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
4. k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2024 až 2028
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0021/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...